CONFERÈNCIA

Una societat de l'edat del bronze: els micènics


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

El coneixement que els descobriments arqueològics micènics han revelat permet entendre millor els fonaments de la cultura grega. Aquesta conferència farà un repàs de l'estructura social, econòmica i política de la societat prehel·lènica de Micenes.


Alberto Bernabé Pajares, catedràtic de Filologia grega de la Universitat Complutense de Madrid


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: