CONFERÈNCIA

XIX Curs de Pensament i Cultura Clàssica

De la societat antiga als nostres dies: el mirall de la saviesa clàssica


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

El naixement de la polis dóna lloc a un sentiment d'arrelament al territori del qual els mites d'autoctonia són una bona mostra; en contraposició, la ciutadania còsmica representa l'opció contrària, la de trencar les fronteres i ampliar l'horitzó.


Divendres 12 de desembre de 2014, a les 19.00 h

De la polis a la cosmòpolis: una tensió irresolta

El naixement de la polis dóna lloc a un sentiment d'arrelament al territori del qual els mites d'autoctonia són una bona mostra; en contraposició, la ciutadania còsmica representa l'opció contrària, la de trencar les fronteres i ampliar l'horitzó.

 

Coordinació del cicle: Francesc Casadesúsprofessor de Filosofia grega de la Universitat de les Illes Balears, president de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega i president de la Secció Balear de la SEEC

 

Crèdits:
Sol•licitats 1,5 crèdits de lliure configuració reconeguts per la Universitat de les Illes Balears.
Sol•licitats 1,5 crèdits per a Formació Permanent del Professorat, reconeguts per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, segons l'ordre del BOCAIB del 22-1-2000

 

Preu de la matrícula: 28 € (50% de descompte clients "la Caixa")
Per demanar els crèdits de lliure configuració s'ha de fer la inscripció i l'abonament de la matrícula al centre CaixaForum Palma.


A càrrec de:

Francesc Casadesúsprofessor de Filosofia grega de la Universitat de les Illes Balears, president de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega i president de la Secció Balear de la SEEC

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: